Prístroje InBody dobývajú svet

Prístroje InBody vám nenadržujú a ani ich nemožno podplatiť. Merajú s presnosťou a hovoria vám aktuálny stav vášho tela, pomer vašich svalov a tuku, hodnotia vašu celkovú, vnútrobunkovú a mimobunkovú vodu, váš celkový fyzický stav aj rýchlosť metabolizmu a mnoho ďalších údajov. Prístroj dokonale zmeria a odrazí aktuálny stav vášho tela. Pred výsledkami, a teda pred pravdou o vašom tele, už niet úniku. Meranie je rýchle a neinvazívne. To znamená, že absolútne nebolí. Princípom merania je technológia DSM BIA, ktorá je založená na odlišných elektrických vlastnostiach tkanív, tuku a najmä telesnej vody. Tkanivá obsahujúce vysoký podiel vody sú dobrým vodičom elektrického prúdu, zatiaľ čo tukové tkanivo sa správa ako izolátor. Nie sú to teda obyčajné váhy a ani ich, prosím, s obyčajnými váhami neporovnávajte. Naše analyzátory pracujú na celkom odlišnej technológii. Prístroje majú za sebou aj celý rad štúdií, ktoré potvrdzujú ich presnosť. Napríklad v Kórei vykonaná korelačná (porovnávacia) štúdia na viac ako 700 jedincoch preukázala významnú koreláciu bioimpedančných meraní tukového tkaniva s analýzami technikou DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry), ktorá sa považuje za zlatý štandard na určovanie množstva tukového tkaniva.

Medzi úplné špičky našich bioimpedančných analyzátorov radíme InBody 770. Ide o vysoko precízny model pracujúci so 6 frekvenciami, čím je zaručená vysoká presnosť meraní. S týmto modelom ste sa mohli nedávno stretnúť aj v televízii v relácii Snídaně s Novou. Spolu s naším výškomerom zmeral moderátora Snídaně s Novou Pavla Svobodu a zistil mu okrem iného vyššie množstvo viscerálneho tuku aj vyššie množstvo svalovej hmoty. Nielen jeho samotné výsledky veľmi zaujali a nechcel ich už dať z ruky.

Aj vy sa môžete nechať zmerať na prístroji InBody. Zoznam jednotlivých pracovísk aj aké InBody na svojich pracoviskách využívajú, nájdete v sekcii referencie. Sami zistite, aké sú naše prístroje neskutočne presné a skutočne jednoduché.

Obľúbenosť prístrojov dokazuje aj jeho častá prezentácia v médiách. Ako napríklad video tu.