Necítite sa dobre po dialýze, my vieme prečo!

Zatiaľ čo v oblasti vývoja dialyzačných prístrojov došlo v posledných rokoch k značnému technologickému pokroku, na problematiku diagnostiky sa stále zabúda. Pre pacientov s ochorením obličiek, ktorí pravidelne dochádzajú na hemodialýzu (HD), je pritom správne stanovenie optimálnej hmotnosti nevyhnutnou podmienkou na správne nastavenie dialyzačného roztoku. Ultrafiltráciou sa počas hemodialýzy odstraňuje prebytočná voda, ktorá sa v tele nahromadila v medzidialyzačnom období. Prvým predpokladom je správne stanovenie tzv. „suchej“ hmotnosti (označovanej aj ako „optimálna hmotnosť). Hodnota nad suchú hmotnosť znamená vo väčšine prípadov nežiaduci prírastok tekutiny medzi jednotlivými dialýzami. Klinické stanovenie „suchej“ telesnej hmotnosti sa opiera o posúdenie hydratácie. Suchá hmotnosť značí hmotnosť, pri ktorej nemá pacient známky prevodnenia ani nedostatočnej hydratácie, nemá kŕče z nedostatku vody v tele ani nemá vysoký krvný tlak. Pri hyperhydratácii (nadmernom zaťažení vody) sa u pacienta môžu vyskytovať tieto závažné komplikácie: • Dýchacie ťažkosti, hlavne v ľahu • Hypertenzia (vysoký krvný tlak) • Opuchy dolných končatín • Zvýšená náplň krčných žíl • Zvýšená hmotnosť tela po dialýze

Bohužiaľ, aj v súčasnosti suchú hmotnosť určuje iba lekár na základe svojich odhadov – pomocou pokusov a omylov. Ani zobrazovacie metódy (kolapsibilita hornej dutej žily sonograficky, RTG snímka srdca a pľúc) či biochemické ukazovatele (natriuretické peptidy) nie sú spoľahlivé.  Je evidentné, že klinické stanovenie optimálnej hmotnosti je značne nepresné a veľmi drahé. Pre ošetrujúci personál aj časovo náročné. Pacienti sú takto vystavovaní traumatizujúcej liečbe.

Významný prínos predstavuje meranie na bioimpedančných prístrojoch. Na niektorých vybraných pracoviskách v ČR (veľmi malé percento) sa stanovuje suchá hmotnosť pomocou prístrojov BCM alebo InBody S10.

Na pracoviskách využívajúcich prístroj InBody S10 lekári merajú pacientov pred každou dialýzou a vďaka tomu môžu optimálne nastaviť dialyzačný roztok, aby dialýza prebehla bez komplikácií a pacienti sa po dialýze cítili lepšie.

Pracovisko s BCM nemeria pacienta pred každou dialýzou, ale väčšinou iba raz mesačne. Je to z dôvodu, že na každé meranie sú potrebné jednorazové nalepovacie elektródy, ktoré zvyšujú náklady prevádzky celého dialyzačného centra. Vzhľadom na to, že hodnoty pacienta (vody, suchá hmotnosť…) sa menia po každej dialýze, je používanie neaktuálnych výsledkov pre pacienta rizikové rovnako ako po odhadoch lekára.

Ak nechcete, aby vám po dialýze bolo zle, vyhľadajte centrá, kde merajú na InBody S10.