Syndróm spánkového apnoe

Spíme čím ďalej tým menej. Konkrétne spíme o hodinu a pol menej, než spali ľudia na začiatku minulého storočia. Priemerná dĺžka spánku sa skrátila z priemerných 9 hodín v roku 1910 na 7,5 hodiny v roku 1999. Krátky, prerušovaný, nedostatočný či nekvalitný spánok výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Čo však robiť s tým, že aj keď spíme okolo 7 – 8 hodín denne, tak sme po prebudení unavení, cítime sa podráždene a bez energie? A môže za to niečo, že okrem nekvalitného spánku tiež priberáme na hmotnosti? Odpovede, samozrejme, nie sú jednoznačné, ale pozor by sme si okrem iného mali dať na SYNDRÓM SPÁNKOVÉHO APNOE, a to zvlášť ak máme nejaké to kilo navyše. Na úvod si povedzme len definíciu, aby sme si toto ochorenie predstavili trošku viac. Apnoe je jednoducho definované ako zástava dychu. Apnoická pauza je definovaná, ako apnoe trvajúce najmenej 10 sekúnd opakujúce sa viac ako päťkrát za hodinu spánku. V praxi si to môžeme predstaviť ako nočné chrápanie, ktoré zrazu z ničoho nič ustane a potom sa minimálne po 10 sekundách znovu začne. Okrem chrápania môžeme nášho spolunocľažníka ohroziť aj abnormálnymi pohybmi, ako šklbanie končatín či celého tela s cieľom prerušiť dusenie. Ďalej sadanie si, vyskakovanie do sedu až do stoja, vďaka tomu môže dôjsť až k pádom z postele a poraneniu, ako dôsledku boja proti kolapsu dýchacích ciest a dusenia. Výsledkom je následné oddelenie lôžok či úplne samostatná izba pre chorého, čím sa partneri môžu aj vzájomne odcudziť.

Medzi jednu z najčastejších príčin vzniku obštrukčného spánkového apnoe radíme obezitu. Uloženie tuku v oblasti vonkajšej strany krku je pre rozvoj OSA najdôležitejšie.

Pri štúdiu na LF Masarykovej univerzity sme sa súvislosťou spánku a obezity príliš nezaoberali. K tomu, že by som sa o túto problematiku mala zaujímať viac, ma priviedla, samozrejme, až práca v poradni a nevyhnutná prax. Mala som navyše šťastie na mentora, ktorý mi ponúkol v poradni pracovať a pomohol mi s nazbieraním skúseností a hlavne sebaistoty. Čokoľvek mi nebolo jasné, mohla som sa na neho obrátiť o cennú radu. Na problematiku tohto syndrómu ma upozornil ihneď na začiatku našej spolupráce. Navyše, i keď som tomu na začiatku príliš neverila, liečba syndrómu spánkového apnoe výrazne zlepšovala výsledky mojich klientov v chudnutí, a to aj u tých, ktorí svoje stravovacie návyky zmenili iba minimálne.

Súhrnne možno teda povedať, že neliečené spánkové apnoe bráni redukcii hmotnosti. Najväčšou prekážkou účinnej liečby spánkového apnoe je nedostatočná informovanosť. Štúdie ukazujú, že v Európe je dokonca až 90 % osôb, ktoré trpia spánkovým apnoe, nediagnostikovaných a neliečených. Ak je spánkové apnoe diagnostikované, nasadí sa príslušná liečba, ktorá spočíva vo využití pretlakových masiek. Dôležité sú aj režimové opatrenia, ako je úprava životosprávy, zvolenie vhodných pohybových aktivít, spánková hygiena a vynechanie alkoholu pred samotným spánkom.