PBF alebo percentuálny podiel telesného tuku

Ako ste sa už od nás dozvedeli, BMI index sa zaradil medzi nutričné parametre, ktoré nám už nestačia. Z tohto dôvodu treba na ďalšie posúdenie telesnej konštitúcie poznať podiel telesného tuku (PBF – z anglic. „Body fat percentage“). Vysoké percento telesného tuku bude pravdepodobne znamenať zlú fyzickú kondíciu, zvýšené riziko srdcových chorôb, cukrovky a možný rozvoj onkologických ochorení. No aj príliš málo tuku so sebou prináša zdravotné riziká. Zisťovanie percenta telesného tuku je dôležitým indikátorom výživového a zdravotného stavu človeka. Okrem množstva tuku nás, samozrejme, zaujíma aj jeho rozloženie. Zatiaľ čo vyšší podiel v oblasti bokov, zadku a stehien je skôr kozmetický problém, hromadenie tuku v oblasti brucha môže predstavovať závažné zdravotné riziko. Ideálny podiel telesného tuku závisí od veku, pohlavia a telesnej konštitúcie. Za hodnoty kritické pre zdravie sa označujú podiely telesného tuku medzi 2 – 5 % u mužov a 12 % u žien. Ideálny podiel telesného tuku treba vždy hodnotiť ako individuálny parameter. Nie každý je schopný tolerovať nízky podiel telesného tuku bez nežiaducich vedľajších účinkov. U vrcholových športovcov sú normálne, a dokonca z hľadiska výkonnosti žiaduce aj nižšie podiely telesného tuku. Tuk v ľudskom tele možno rozdeliť na dva druhy, a to na tuk esenciálny a tuk zásobný. Esenciálny tuk je nutný na normálne fyziologickým funkciám a jeho nedostatok má negatívny účinok na ľudské zdravie. Ženy majú percento esenciálneho tuku väčšie, pretože sa nachádza na prsiach, v maternici a ďalších pohlavných orgánoch. Zásobný tuk je umiestnený v tukovom tkanive, väčšinou pod kožou a okolo veľkých telesných orgánov. Zásobný tuk plní tri základné funkcie: • izoluje telesné teplo • slúži ako zásobáreň energie • funguje ako ochrana proti zraneniam

Percento telesného tuku u mužov

Muži, ktorí si udržujú zdravý rozsah telesného tuku, majú celkovo lepšiu kvalitu zdravia. Títo muži majú viac tónované svaly, čo zlepšuje ich vzhľad. Majú tiež rýchlejší metabolizmus, a preto sa môžu udržiavať v optimálnej telesnej hmotnosti ľahšie ako muži, ktorí majú príliš veľa telesného tuku. Pre mužov vo veku 20 – 30 rokov je optimálne percento telesného tuku v rozmedzí 10 – 20 %, percento tuku s vekom postupne rastie a pre mužov starších ako 60 rokov sa normálne množstvo tuku udáva až do 26 %.

Percento telesného tuku u žien

Ženy majú fyziologicky vyššie percento tuku tela ako muži, keďže majú nižšie zastúpenie svalového tkaniva a vyššie množstvo tuku, ktorý je nevyhnutný na produkciu estrogénu. Z pohľadu evolúcie príroda chce, aby mali ženy viac tuku na zaistenie potomstva.

S vyšším vekom je celkom prirodzené, že množstvo telesného tuku bude narastať, a to u oboch pohlaví. Od 40 rokov veku dochádza v priemere k 5 % strate svalovej hmoty za rok a jej nahrádzanie tukovým tkanivom.

Zatiaľ čo pre ženy vo veku od 18 do 40 rokov je optimálne percento tuku od 20 do 30 %, pre ženy 50+ sa norma telesného tuku udáva až do 35 %.

Presné množstvo vášho tuku zistíte pomocou našich profesionálnych analyzátorov zloženia ľudského tela.

 

Klasifikácia

Ženy

Muži

Esenciálny tuk

10–13%

2–5%

Športovci

14–20%

6–12%

Zdatní jedinci

21–24%

13-16%

Prijateľné percento tuku

25–30%

17-21%

Nadváha

31-39%

22-29%

Obezita

40%+

30%+