InBody 120

 • základný model
 • prenosný a ľahký
 • bezdrôtový
 • určený pre výživových poradcov a koncových používateľov

Žiadajte tento produkt

Neviete, či je tento produkt pre vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • Celková voda, proteíny, minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť

Všetko o telesnej diagnostike

Displej

 • malý podsvietený LCD
 • základné informácie a nastavenia
 • možnosť nastavenia prístroja

Softvér

K prístroju odporúčame základné programové vybavenie, a to LookinBody120. Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú viac informácií a radi edukujú svojich pacientov, odporúčame rozšírenie o program Body-vision Easy.

Podrobná špecifikácia

Metóda merania Metóda priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie, Metóda DSM – BIA
Jednotlivé položky merania Impedancia (Z): 10 meraní impedancie s použitím 2 rôznych frekvencií (20 kHz, 100 kHz) na každom z 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha)
Metóda umiestnenia elektród Štvorpolárny, 8-bodový dotykový systém elektród.
Metóda výpočtu zloženia tela Žiadny empirický odhad
Typy výsledkov Termálna tlačiareň LookinBody120 BodyVision
Výstupy z termálnej tlačiarne Hmotnosť Hmotnosť kostrovej svaloviny Hmotnosť tuku Percento telesného tuku Body mass Index (BMI index) Bazálny metabolizmus (BMR) Pomer psa boky (WHR index) Úroveň útrobného tuku (v leveloch) Impedancia každého segmentu a frekvencie zvlášť Celková voda Sval tuk kontrola História meraní Fitnes skóre
Výstupy zo softvéru LookinBody120 a Body Visionu Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Fitnes skóre Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Interpretácia pomocou QR kódu Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť História meraní, grafové vyhodnotenie histórie Porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Prúd 150 µA (±50 μA)
Zdroj energie Batéria – DC 6 V (1,5 V batéria veľkosť AA × 4EA), Adaptér – BridgePower Inc. Model BPM040S12F07, príkon AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A, výkon DC 12 V, 3,4 A
Typ displeja 48 × 24 mm FSTN LCD
Kompatibilná tlačiareň Termotlačiareň BIOSPACE
Rozmery 392 šírka × 434 dĺžka × 55,2 výška: mm
Hmotnosť stroja 4,3 kg – s podstavcom (voliteľné) 5,7 kg
Čas merania 17 sekúnd
Prevádzkové prostredie 10 ~ 40 ℃, 30 ~ 75 % RH, 70 ~ 106 kPa
Skladovacie prostredie 10 ~ 70 ℃, 10 ~ 80 % RH, 50 ~ 106 kPa (bez kondenzácie)
Rozsah hmotnosti 5 – 250 kg
Rozsah veku 1 ~ 99 rokov
Rozsah výšky 50 ~ 300 cm

Uvedené ceny sú bez DPH

Pozrite si celý sortiment produktov

Zistite, ktorý produkt je pre vás vhodný