InBody 770

 • pre ozajstných profesionálov a špičky vo svojom odbore
 • nový a elegantný model umožňujúci aj bezdrôtové pripojenie
 • určený aj na lekársky výskum
 • pre lekárov, do ambulancií a pre súkromné kliniky

Žiadajte tento produkt

Neviete, či je tento produkt pre vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • Celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jedincov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť

Všetko o telesnej diagnostike

Displej

 • farebný plne dotykový
 • prehľadný a veľký
 • InBody video

Podrobná špecifikácia

Metóda merania Metóda priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie, Metóda SMF – BIA
Jednotlivé položky merania Impedancia (Z): 30 meraní impedancie s použitím 6 rôznych frekvencií (1, 5, 50, 250, 500, 1 000 kHz) na každom z 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha) Reaktancia (Xc): 15 meraní tromi rôznymi frekvenciami (5, 50, 250 kHz) na každý z piatich segmentov
Metóda umiestnenia elektród Štvorpolárny, 8-bodový dotykový systém elektród.
Metóda výpočtu zloženia tela Žiadny empirický odhad
Typy výsledkov LookinBody120 – BodyVision – Detský lístok
Výstupy zo softvéru LookinBody120 a Body Visionu – Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) – Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) – Analýza obezity – BMI, percento tuku – Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) – Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) – Analýza telesnej vody – ECW analýza – Segmentálna ECW analýza – Zhodnotenie kondície – Oblasť vnútorného tuku – Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) – Segmentálna analýza vody (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) – Fázový uhol – Interpretácia pomocou QR kódu – Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index – Obvody tela – Celková hmotnosť bunkovej hmoty – Celková hmotnosť kostrových minerálov – Obvod ľavej ruky bez tuku – Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok – Prediction index – Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť – Reaktancia – História meraní, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Výstup detský lístok + BodyVision – Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) – Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) – Percentilové grafy – Výsledok rastu – Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index – Stupeň detskej obezity – Interpretácia pomocou QR kódu – Obvody tela – Celková hmotnosť bunkovej hmoty – Celková hmotnosť kostrových minerálov – Obvod ľavej ruky bez tuku – Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok – Prediction index – Impedancia každého segmentu a frekvencie zvlášť – História merania, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Prúd 100 µA (1 kHz), 500 µA (ostatné frekvencie)
Zdroj energie Vstup: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1,2 A Výstup: DC 12 V, 3,4 A
Typ displeja 640 × 480 farebný TFT LCD
Kompatibilná tlačiareň Laserová/atramentová tlačiareň (s PCL 3 a viac, tlačiarne podľa odporúčania Biospace)
Rozmery 520 šírka × 870 dĺžka × 1 200 výška: mm
Hmotnosť stroja 45 kg
Čas merania menej ako 2 minúty
Prevádzkové prostredie 10 ~ 40 °C, 30 ~ 80 % RH, 500 ~ 1 060 hPa
Skladovacie prostredie 0 ~ 40 °C, 30 ~ 80 % RH, 500 ~ 1 060 hPa
Rozsah hmotnosti 10 – 300 kg
Rozsah veku 3 ~ 99 rokov
Rozsah výšky 95 ~ 220 cm

Uvedené ceny sú bez DPH

Pozrite si celý sortiment produktov

Zistite, ktorý produkt je pre vás vhodný