InBody 580

Vhodný pre Fitnescentrá Lekár
 • skvele vybavený a takmer dokonalý
 • ľahko použiteľný a vybavený najmodernejšou technológiou InBody.
 • bezdrôtová komunikácia, umožňujú úplnú slobodu v umiestnení zariadenia
 • pre lekárov, do ambulancií, do fitnescentier a pre súkromné kliniky

Žiadajte tento produkt

Neviete, či je tento produkt pre vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • prehľadný a profesionálny výstup
 • QR kód pre smartfóny
 • Celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jedincov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť
 • Reaktance fázový uhol 
 • Segmentové ECW/TBW

Všetko o telesnej diagnostike

Displej

 • velký dotykový a plne farebný LCD s UI
 • Q/A v prípade potreby
 • zobrazenie základných informácií
 • integrovaný tutoriál na správny postoj
 • čítačka QR
 • záložky s výsledkami priamo na LCD
 • integrovaný vypínač

Softvér

Novinka roka 2024 InBody 580 je plne bezdrôtový prístroj. Technológia SMF-BIA a DSM-BIA na ešte rýchlejšie a presnejšie meranie. Plne dabovaný prístroj v českom jazyku. Hlasová navigácia počas celého procesu merania.

K prístroju InBody 580 odporúčame programové vybavenie LookinBody 120. Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú to najlepšie, čo môžu získať, odporúčame rozšírenie o program Body-vision. Dostaňte zo svojho InBody maximum!

Podrobná špecifikácia

Metóda merania Metóda priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie, Metóda SMF–BIA a DSM-BIA
Jednotlivé položky merania Impedancia (Z): 20 meraní impedancie s použitím 4 rôznych frekvencií (5 kHz, 50 kHz, 250kHz, 500 kHz) a 5 meranie Reaktance (50kHz) na každom z 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha)
Metóda umiestnenia elektród Štvorpolárny, 8-bodový dotykový systém elektród.
Metóda výpočtu zloženia tela Žiadny empirický odhad
Typy výsledkov LookinBody120 a BodyVision + Detský lístok
Výstupy zo softvéru LookinBody120 a Body Visionu Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Analýza obezity – BMI, percento tuku Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Analýza telesnej vody Zhodnotenie kondície Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) Interpretácia pomocou QR kódu Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Obvody tela Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Prediction index Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť História meraní, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou. Reaktancia pre každý segment zvlášť, vrátane ECW/TBW na každý segment.
Výstup detský lístok + BodyVision Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Percentilové grafy Výsledok rastu Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Stupeň detskej obezity Interpretácia pomocou QR kódu Obvody tela Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Prediction index Impedancia každého segmentu a frekvencie zvlášť História merania, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Prúd 200 µA
Zdroj energie Továreň – BridgePower Corp Model: JMW140KA1240F02 Vstup: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1,2 A Výstup: DC 12 V, 3,4 A
Typ displeja 1280x800 farebný dotykový 10.1" TFT LCD
Kompatibilná tlačiareň Laserová/atramentová tlačiareň (s PCL 3 a viac, tlačiarne podľa odporúčania Biospace)
Rozmery 501.9 šírka × 892.4 dĺžka × 1124.4 výška: mm
Hmotnosť stroja 24.4 kg
Čas merania asi 30 sekúnd
Prevádzkové prostredie 10 ~ 40 °C, 50 ~ 104 °F, 30 ~ 75 % RH, 70 ~ 106 kPa
Skladovacie prostredie 20 ~ 70 °C, (−4 ~ 158 °F), 10 ~ 95 % RH, 50 ~ 106 kPa
Rozsah hmotnosti 5 – 300 kg
Rozsah veku 3 ~ 99 rokov
Rozsah výšky 95 ~ 220 cm

Uvedené ceny sú bez DPH

Pozrite si celý sortiment produktov

Zistite, ktorý produkt je pre vás vhodný