InBody 270

 • absolútna novinka roku 2016
 • nadčasový štýl a bezdrôtové spojenie
 • vysoká presnosť na flexibilné riešenia
 • pre výživových poradcov, lekárov a fitnescentrá

Žiadajte tento produkt

Neviete, či je tento produkt pre vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • prehľadný a profesionálny výstup
 • QR kód pre smartfóny
 • Celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jedincov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová hmotnosť, kontrola hmotnosti, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť

Všetko o telesnej diagnostike

Displej

 • dotykový a plne farebný LCD
 • Q/A v prípade potreby
 • zobrazenie základných informácií
 • integrovaný tutoriál na správny postoj
 • produktové video

Softvér

Novinka tohto roka InBody 270 je plne bezdrôtový prístroj. Technológia DSMF-BIA na ešte rýchlejšie a presnejšie meranie. Plne dabovaný prístroj v českom jazyku. Hlasová navigácia počas celého procesu merania. K prístroju InBody 270 odporúčame programové vybavenie LookinBody 120. Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú to najlepšie, čo môžu získať, odporúčame rozšírenie o program Body-vision. Dostaňte zo svojho InBody maximum!

Podrobná špecifikácia

Metóda merania Metóda priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie (Metóda DSM-BIA), Metóda simultánnej multifrekvenčnej bioelektrickej impedancie (Metóda SMF-BIA)
Jednotlivé položky merania Impedancia (Z): 10 meraní impedancie s použitím 2 rôznych frekvencií (20 kHz, 100 kHz) na každom z 5 segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha)
Metóda umiestnenia elektród Štvorpolárny, 8-bodový dotykový systém elektród.
Metóda výpočtu zloženia tela Žiadny empirický odhad
Typy výsledkov Termálna tlačiareň LookinBody120 BodyVision Detský lístok
Výstupy (termálna tlačiareň) Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza obezity – BMI, percento tuku Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Fitnes skóre Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Interpretácia pomocou QR kódu Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť História meraní, grafové vyhodnotenie histórie
Výstupy zo softvéru LookinBody120 a Body Visionu Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) Fitnes skóre Kontrola hmotnosti (odporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Interpretácia pomocou QR kódu Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť História meraní, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Výstup detský lístok + BodyVision Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) Percentilové grafy Výsledok rastu Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA), ABSI index Stupeň detskej obezity Celková hmotnosť bunkovej hmoty Celková hmotnosť kostrových minerálov Obvod ľavej ruky bez tuku Ukážky stravy – ukážkový jedálny lístok Interpretácia pomocou QR kódu Impedancia každého segmentu a frekvencie zvlášť História merania, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
Hlasová navigácia Akustická signalizácia pri prebiehaní analýzy, pri dokončení analýzy a pri úspešnom uložení údajov v nastavení
Databáza Môže sa uložiť až 100 000 výsledkov
Testovanie Self Mode, Professional Mode
Logo Vaše meno, adresa a kontaktné údaje môžu zobrazovať na výstupnom liste a v softvéri Body Vision
Volitelné doporučené příslušenství Výškomer (BSM 370), tlakomer (BPBIO320), termotlačiareň, SD 400
Čítačka čiarových kódov Po naskenovaní ID čiarového kódu sa automaticky vložia údaje.
Zálohovanie údajov Zálohovanie údajov uložených v InBody pomocou USB disku.
USB Thumb Drive Kopírovanie, zálohovanie údajov alebo obnovené údaje testu InBody (údaje si možno prezerať v softvéri alebo v Exceli)
Zálohovanie údajov Zálohovanie údajov uložených v InBody pomocou USB disku.
Prúd 250 µA
Zdroj Továreň – BridgePower Corp Model: BPM040S12F07 Vstup: AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1,2 A Výstup: DC 12 V, 3,4 A
Typ displeja Dotyková obrazovka s podsvietením, 600 × 1 024, 7-palcový farebný LCD
Kompatibilná tlačiareň Kompatibilná tlačiareň: laserová/atramentová (odporučená výrobcom) http://www.inbodyservice.com
Rozmery 356 šírka × 796 dĺžka × 995 výška: mm
Hmotnosť stroja 14,0 kg
Čas merania Asi 15 sekúnd
Prevádzkové prostredie 10 ~ 40 °C, 30 ~ 75 % RH, 70 ~ 106 kPa
Skladovacie prostredie −10 ~ 70 °C, 10 ~ 80 % RH, 50 ~ 106 kPa
Rozsah hmotnosti 10 – 250 kg
Rozsah veku 3 ~ 99 rokov
Rozsah výšky 95 ~ 220 cm

Uvedené ceny sú bez DPH

Pozrite si celý sortiment produktov

Zistite, ktorý produkt je pre vás vhodný