Obezita v ČR

V bývalom Československu ľudia bojovali s nevhodnou skladbou potravín. Podporovala sa konzumácia mäsa, čo bolo spôsobené, okrem iného, tým, že trh nebol schopný uspokojiť dopyt po iných druhoch tovaru. V jedálnom lístku občanom chýbali ryby, ovocie a zelenina. V posledných rokoch sa skladba českého jedálneho lístka zmenila k lepšiemu. Česi konzumujú viac ovocia a zeleniny, tučné mäso nahrádzajú chudším, jedia viac rybieho mäsa. Rastie záujem o kvalitné potraviny. Napriek tomu však v Českej republike pozorujeme trend vzrastajúcej nadváhy obyvateľstva. Skladba stravy síce vykazuje pozitívny posun, ale ľudia jedia viac jedla, než je ich skutočná potreba. Svoj vplyv má tiež obmedzenie pohybu. Vzrástol počet automobilov, viac ľudí je zamestnaných v službách, naopak, ubúdajú ľudia, ktorí vykonávajú fyzicky namáhavú prácu v poľnohospodárstve. Trend vzrastajúcej nadváhy nabral na sile po roku 1992, predtým ho brzdili rastúce ceny potravín.

V posledných rokoch sa Česi v štatistikách prepracovali na popredné miesta. Medzi štátmi Európskej únie sa v rebríčku počtu ľudí s nadváhou v roku 2006 umiestnili na druhom mieste, hneď za Nemeckom. V Českej republike v dospelej populácii je 52 % obéznych, z čoho 35 % spadá do kategórie nadváhy a 17 % do kategórie obezity. K nadmernej hmotnosti nášho národa prispievajú viac muži ako ženy, pretože nadváhu má takmer 60 % mužskej populácie a 47 % pripadá na ženy.

Nástup moderného životného štýlu sa podpísal aj na deťoch a trend rastúcej obezity sa objavuje aj v nižších vekových skupinách. V detskej populácii vo veku 6 – 12 rokov trpí 10 % detí nadváhou a 10 % je obéznych, pričom najväčší podiel obéznych, a to 18 %, vykazujú deti okolo siedmeho roku, čo je následok zmeny denného režimu a životného štýlu, ktorý súvisí s nástupom do školy. Vo vekovej skupine 13 – 17 rokov počet detí s nadmernou hmotnosťou mierne klesá. Ak spočítame čísla za nadváhu a obezitu dohromady, vychádza nám 11 %.

Podobne ako v ostatných vyspelých krajinách sa problém podvýživy spôsobený nedostatočným príjmom potravín takmer nevyskytuje. Napriek tomu sa u časti populácie môžeme stretnúť s podváhou, ktorá je skôr výsledkom porúch príjmu potravy, ktoré sú psychického rázu. Medzi tieto poruchy radíme predovšetkým bulímiu a mentálnu anorexiu.